Wekelijks worden bij Scouting Starrenburg opkomsten georganiseerd door een groot team van (jonge) vrijwilligers in de vorm van leiding. Veel van deze vrijwilligers zijn doorgegroeid vanuit de explorers, de speltak met de oudste jeugdleden, wat een mooi voorbeeld is van de doorlopende leerlijn waar wij gebruik van maken. Bij Scouting blijf je je ontwikkelen, ongeacht je leeftijd en daar zijn wij als Scouting Starrenburg ontzettend trots op! Op zowel deze ontwikkeling van onze leden als op de onze grootte groep (bege)leiding die elke week klaarstaat voor onze leden. Bij de Bevers, Welpen en Scouts spreken we van leiding, bij de Explorers en ScoutsPlus van begeleiding en bij de Stam van een vertegenwoordiger

Naast leiding zijn er nog veel meer vrijwilligers actief. Zo is er een materiaalbeheerder, secretaris, penningmeester en een groepsbegeleider. Samen met de voorzitter, een algemeen bestuurslid en een algemeen bestuurslid afkomsting uit de leiding, vormen zij het groepsbestuur. Naast het groepsbestuur is er het  Stichtingsbestuur. Deze is verantwoordelijk voor het clubhuis en het terrein. Deze bestaat uit de groepsvoorzitter, clubhuisbeheerrder, materiaalbeheerder, algemeen lid afkomstig uit de groep, stichtingspenningmeester en de stichtingssecretaris. De beheerstichting heeft tevens een stichtingsvoorzitter. 

Deze twee besturen overleggen regelmatig. Samen, maar ook onafhankelijk van elkaar. Samen met de leiding dragen zij zorg voor de kwaliteit, veiligheid en kernwaarden van de Starrenburg. Daarnaast wordt er regelmatig vergaderd in de Groepsraad. Dit is eigenlijk het besluitorgaan van de Starrenburg. Naast de leiding, het groepsbestuur en enkele leden van het stichtingsbestuur, sluiten hier ook de oudervertegenwoordigers en de praktijkbegeleider aan. Elke vrijwilliger heeft zijn of haar taak en verantwoordelijkheden. Zonder al deze vrijwilligers kunnen de speltakken niet functioneren en kunnen er geen opkomsten, activiteiten, kampen of evenementen georganiseerd worden. 

De leiding heeft de benodigde cursussen van scouting Nederland gevolgd en kan daardoor precies inspelen op de essentie van de speltak en het niveau van de kinderen. Met enige regelmaat worden er herhaling-trainingen gevolgd om de kennis up-to-date te houden of om nieuwe dingen te leren. Op deze manier blijft de leiding zich ontwikkelen en wordt de kwaliteit gewaarborgd. De leiding wordt gecoached door Jeroen Martveldt (praktijkbegeleider) en Mary Thomassen (groepsbegeleider). Samen wordt er gekeken naar het aangeboden (scouting)spel en wordt er geëvalueerd of worden tips en trics uitgewisseld. 

Samen alle vrijwilligers zijn we Scouting Starrenburg. Hier zijn we trots op en doen dit het liefst voor zoveel mogelijk kinderen. Scouting is voor iedereen en daagt je, op welke leeftijd dan ook, uit. Lijkt het iets voor uw kind om bij Scouting Starrenburg te komen of voor jezelf om bijvoorbeeld een functie te bekleden? Of kom je liever klussen? Dan nodigen we je van harte uit op ons clubhuis of neem contact met ons op! 

Scout ben je niet voor even, maar voor altijd! Van jong tot oud! En is voor iedereen!